ความเห็น 27856

ความสุขที่อยากบอก อันเนื่องมาจากกิจกรรม Sport day

ปารมี
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ตอบพี่เม่ย

ขอบคุณพี่เม่ยค่ะ แล้วจะเตรียมเสื้อไป

สำหรับประเด็น กิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มพยาธิฯ ให้ผู้อื่นได้เห็น"  นอกจาก Sport day  ที่ผ่านมาก็มี Patho Otop ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของคนพยาธิฯ ซึ่งทำให้คนในคณะฯ รู้จักเรามากขึ้นมากๆ แล้วก็มีอีก เรื่อง KM, เรื่อง blog ทำให้คนนอกคณะฯ รู้จักพยาธิฯ มอ. มากขึ้นด้วย