ความเห็น 2783213

การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นางสาวอรุณรัตน์ เทพนู ม.4/9 เลขที่ 37
IP: xxx.52.177.162
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์อภินันท์    สีสันต์

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศมีภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง การศึกษาของประชากรที่ยังมีอัตราการไม่รู้หนังสือจำนวนมาก การเมืองการปกครองที่แม้จะเป็นระบบประชาธิปไตยแต่พบว่ามีการคอรัปชั่นในระดับต้นๆ ส่งผลในทางไม่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพัฒนาไปได้ช้ามาก