ความเห็น 2782928

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.9.177
เขียนเมื่อ 

จะพบว่า คุณค่าใดใดที่จีรังแล้ว จะแปรไปตามศาสตร์ที่มิได้บั่นทอนความชั่ว และฟื้นฟูความดีไปได้. อิสลามคือสันติธรรม. แม้มีผู้พยายามแปรเปลี่ยนให้มีนิยามใหม่ คือ ความรุนแรง เหตุเพราะความหวาดกลัวจะสูญเสียบรรยากาศพยากรณ์ ของเขาไป. ก็ไม่สามารถทำได้. คุณค่ายังคงเดิมครับ.