ความเห็น 2782055

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณน้องอ.นุ

ที่มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยจิตอาสาได้เบิกบาน

วันที่ 7-8 เดือนนี้พี่ร่วมงานงานวันโรคไตของรพ.สมุทรสาคร

มีกิจกรรมทั้ง 2 วันค่ะ วันแรกเป็นกิจกรรมสมาธิ แบบเคลื่อนไหวมือ

โดยนำเพลงจีวันมาใช้ประกอบกิจกรรมในที่ร่มบริเวณงาน

วันที่ 2 ทำกิจกรรมผ่อนพักให้ผู้ป่วยในห้องประชุม

ขอให้น้องอ.นุ มีความสุข ทุกทิวาราตรีค่ะ