ความเห็น 2781585

อำนาจ

เขียนเมื่อ 

แถวที่ผมอยู่นี้ คำว่า "ผู้นำ" เขาเรียกกันน้อยลง  คำว่า "ผู้บริหาร" มาแทนที่ .......... 

และ เส้นแนวโน้มที่จะเป็น........(ฟังๆเขามา)   "คนดีๆ น้อยนักจะมา (เล่น)บริหาร "   

อันนี้ เขาว่ามา ผมก็ว่าไป ส่วนคิดยังไง ก็ค่อยว่ากัน.........555