ความเห็น 27811

ดัชนีชีวัดผลการปฏิบัติงาน(KPI)ของบุคลากรสายสนับสนุน

aung
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร มข.ที่นำ Blogไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน