ความเห็น 2781082

การสร้างความมั่นใจและลดความประหม่าในการพูด

เขียนเมื่อ 

 ..... การสร้างความมั่นใจในตนเองและลดอาการประหม่าในการพูด .... สำคัญจริงๆๆค่ะ  ..... ขอบคุณค่ะ