ความเห็น 2780711

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

พนน
IP: xxx.55.0.119
เขียนเมื่อ 

หาก ปัญหาในภาคใต้ เป็นไปตามการจับคู่ว่า อิสลามนั้นคู่กับความรุนแรงจริง. และกระบวนการของเขานั้น คือ การ แบ่งแยกดินแดนตามที่เราเสพ วรรณกรรมข่าวแล้ว. วลีที่สามารถ นำความสงบสุขมาสู่ประเทศได้ จากการไขข้อองค์แห่งธรรมที่แท้จริง ต่อผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู ตามที่ผู้สร้างมนุษย์ตักเตือนคือ "แผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วก็เป็นของพระเจ้าของเรา เราสมควรกตัญญู และ ไม่คิดจะแบ่งแยก". การจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของผู้ที่มีหน้าที่ต้องกล่าว เพราะหากผู้กล่าวมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธอยู่ เมื่อกล่าวเช่นนั้น จะต้องกลายเป็นผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูไปทันที. กล้าหาญเพื่อสันติธรรมเถิดครับ. กล้าหาญคือการเดินสายกลาง เพราะ สายกล้าหาญมีหวาดกลัว และ มุทะลุ อยู่ข้างเสมอ. ขอให้ผู้บริหารประเทศ กล้าหาญทุกๆคนครับ.