ความเห็น 2780464

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.12.78
เขียนเมื่อ 

พระพุทธเจ้าแนะให้ลอง. ก็มักจะลองแต่สิ่งผิด สิ่งงมงาย ไร้สาระ ไร้เหตุผล. ใยไม่ลองแต่สิ่งที่จะ บั่นทอนความชั่ว และ ฟื้นฟูความดี กันเล่า. ชาวไทยเอ๋ย.