ความเห็น 2780463

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.12.78
เขียนเมื่อ 

ศัพท์ และ สิ่งเดียวที่จะแก้ไขปัญหา ในทุกๆเรื่อง ทุกๆภาค ทุกๆประเทศ คือ พระนามของพระเจ้า ไม่ว่าจะกล่าวว่า อัลลอฮ์ ยะห์โฮลวา หรือ พระเจ้าก็ตาม. ชื่นนี้ ใช้ได้. แม้กระทั่ง การถูกแต่งแต้มของศาสตร์ ด้วยศิลปะที่ทุจริต ติดผลประโยชน์รับทาน จับต้องงบประมาณชุมชน โรงงานพลุดอกไม้ไฟธูปเทียน รวยกันเละ จาก การที่ศาสนทูตที่ชื่อ สิถถะ ที่ได้รับความรู้ และโอวาทมาจากพระเจ้า ผู้ดลให้ดอกบัวท่าน ลอยทวนน้ำในครั้งที่ยังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใดใดถูกอุปโลกขึ้นมาเลย ไม่ว่าศาลหลักเมือง เจ้าแม่กวนอิม ลิ้มกอเหนี่ยว สยามเทวาธิราช ชินราช หลวงโต หลวงเล็ด หลวงทวด. ท่านก็สามารถขอพร และได้รับการดลบันดาลต่อพรที่ขอตรงนั้นได้. แต่ภายหลังท่านถูกศิลปะ มาสอดใส่ในศาสตร์จากพระเจ้าที่ท่านได้รับมาบอกกล่าว. จึงเกิดความงมงาย ความโง่เขลา การพนันในบุญบารมี การหนีคดีผิดที่ว่าหลุดพ้น. ตรองกันให้ชัดๆแล้วทุกท่านที่เป็นพี่น้องกัน จะหันมากอดกัน.