ความเห็น 2780462

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.12.78
เขียนเมื่อ 

พระพุทธเจ้า แนะนำให้ลองก่อนเชื่อ. --- ฉะนั้น ผู้บริหารประเทศในระดับ รับผิดชอบนั้น ใยไม่ลองมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทน การมีเป็นสิ่งปฎิเสธเย้ยหยัน เนรคุณ ก่อนที่จะกำหนดนโยบาย ทั้งดับไฟใต้ และดับไฟอยากใหญ่ อยากรวย อยากดัง กันก่อนเล่า. พระพุทธเจ้ายังแนะนำให้ลอง. ลองบ้างหรือยัง. ใครลองก่อนได้เปรียบนะครับ. และแน่นอน หากใครมีโอวาทจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่นำมาตักเตือนต่อผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู. ผู้ฟังก็คิดเองได้ง่ายมาก ว่า เขาห่างจากโอวาทของพระเจ้าแล้วหรือไม่ ผู้คนสุจริตขึ้นได้แน่นอน ลองก่อนอย่าเพิ่งเชื่อ(นี่แหละ คุณค่าของการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู มิใช่มีเป็นสิ่งปฎิเสธเย้ยหยัน)ลองศึกษา โอวาทแห่งผู้สร้างมนุษย์เถิด.