ความเห็น 2780461

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.12.78
เขียนเมื่อ 

  การมองเห็น ในมิติความเป็นพี่น้องกัน(หลักภราดรภาพ). ความเป็นพี่น้องมีระดับในการมองเห็นต่างกัน ระดับแรกๆของการรับทราบคือ การเป็นพี่น้องทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกัน คือพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน น้าป้า หลาน. เป็นต้น. อีกระดับหนึ่งคือ การเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกัน ร่วมสถาบันเดียวกัน ร่วมชาติ ร่วมโลก ร่วมในถังออกซิเจน ใบเดียวกัน. แค่ขั้นที่สองนี้ เข้าใจว่า การมองเห็นนั้นมันยากเหลือเกินสำหรับผู้เดินหนีหลักภราดรภาพ. ยังมีอีกขั้นที่ปรมัติในขั้นสูงสุดคือ การเป็นพี่น้องในระดับ วิญญาณ. หากท่านที่มองเห็นในระดับนี้ได้ ท่านจะเข้าถึงสัญญาขันธ์ที่เคยมีต่อกัน ว่า วิญญาณที่เคยอยู่ร่วมกัน มีสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกัน(เมตตาธรรม ขั้นปรมัติ). หากมีผู้มองเห็นความเป็นพี่น้องกัน ห่วงใยตักเตือนต่อกัน ในเรื่อง ที่บั่นทอนความชั่ว ฟื้นฟูความดี ให้เราห่างจากสิ่งงมงาย ไร้สาระ. มิได้มายืมเงินไปเล่นพนัน มิได้มาเพื่อชวนผิดประเวณี มิได้มาหาเพื่อชวนเสพของมึนเมา มิได้มาหาเพื่อชักชวนทิ้งภาระหน้าที่ มิได้มาหาเพื่อชวนปล้นทรัพย์ มิได้มาหาเพื่อชวนเนรคุณต่อพ่อแม่ บ้านเมือง ผู้มีพระคุณ ฯลฯ เราสมควรเปิดรับ เพราะ พี่น้องเรา ยังไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ. นั่นคือ กรรมที่มาจากมรรคผลของความดีงาม.