ความเห็น 2780031

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

พนน
IP: xxx.55.1.27
เขียนเมื่อ 

เมื่อลูกทั้ง5 ของเรานั้น เติบโตขึ้น ได้รับความรู้ ได้รับวรรณกรรมของเขา. เขาสามารถใช้ชีวิตได้เอง หาเงินได้เอง. ท่านว่า เราจะชี้นำ หรือทักท้วงในสิ่งที่จะพลาดผิดต่อชีวิตของเขา แล้วเขาจะเชื่อฟังเราหรือไม่. ในเมื่อ1. เขาโตแล้วทำงานหาเงินได้แล้ว2. ไม่ต้องพึ่งพาเราแล้ว. แน่นอน เราทราบดีว่า ชีวิตภาคหน้าเขาต้อพบกับอันตราย ความยุ่งยาก. แต่เราก็ไม่สามารถในการรับรองในสิ่งที่จะเกิด หรือ ไม่เกิดต่อเขาได้อย่างเต็มปาก. แต่ที่กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งเดียวที่เราจะสมเป้าประสงค์ในความห่วงใยทั้งหมดคือ. ลูกทั้ง5 อยู่ในโอวาททุกคน

  แต่มันเป็นไปได้หรือไม่กันเล่า. นั่นแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ที่พระองค์ต้องดูแลในปัจจุบันมีถึง 6000 กว่าล้านคนแล้วนะครับ. หากมนุษย์ อยู่ในโอวาทของผู้สร้างทุกคน โลกก็จะสงบสันติมิใช่หรือ(เช่นเดียวกับลูกๆเราไง). อิสลาม คือ การตักเตือน บอกกล่าวในโอวาท ที่เมื่อเพื่อนๆมนุษย์ พี่น้องมนุษย์ อยู่ในโอวาทนั้นแล้วไซร้ โลกจะสงบ สันติได้ ไม่ต้องเสี่ยงภัย ไปลุ้นเอาภาคหน้า อิสลามคือโอวาท จากพระเจ้าที่จะเตือนในทางเดินของมนุษย์ให้เดินบนทางที่ปลอดภัย ทั้งการใช้ชีวิต อาชีพ อาหารการรับทาน. การครองเรือน การมีองค์แห่งธรรมที่ครบครัน ไม่อนุญาติเนรคุณต่อสิ่งสร้างแบบตนเอง ไม่ว่าจะต่ำกว่า หรือสูงกว่า ไม่ให้สาปแช่งต่อกัน(เน้นขอพรให้แก่กัน)