ความเห็น 2779204

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Hondo
IP: xxx.55.6.38
เขียนเมื่อ 

ทุกท่าน นัดพ่อแม่ลูกเมียผัว และผู้ผูกพันโยงใย และศาสนทูตที่ท่านชื่นชอบติดตาม ไว้ที่ใด. มิใช่ที่ประตูสวรรค์หรอกหรือ(สำหรับผู้แสวงหาสวรรค์) แล้วท่านๆใยไม่ทำตนให้เฉียดประตูที่ท่านนัดแนะนั้นเล่า. อย่างน้อยจะได้ประมานก้าว ประมาณที่ยืน คำนวนพื้นที่ด้านหน้า location ที่ ที่เรามีนัดจะไปนั้น. ท่านสมควรศรัทธาว่า ศาสนทูตที่ดีงามทุกท่าน รวมถึงศาสนทูตที่ท่านติดตามนั้น รวมตัวอยู่ที่นั่น. หากท่านสามารถเฉียดไปที่นั่นได้ ท่านใยไม่ลองตะโกนถามว่า ศาสนทูตครับ ยกมือหน่อยครับว่า ท่านใดที่อนุญาติให้ปิดกั้น และ เนรคุณต่อผู้ให้ออกซิเจนท่านหายใจ จัดการในเรื่องมดลูกแม่ท่าน ให้ภาระหน้าที่ รวมขันธ์ให้ท่านผ่านภพการเป็นมนุษย์ ให้ที่พำนักรอเราอยู่ตรงนั้นได้ ยกมือหรือโบกมือเท่านั้นเพื่อฉันจะได้ปฎิบัติตนต่อไป และมาตามนัดได้. ท่านจงมั่นใจเลยว่า ไม่มีใครยกมือให้ท่านแน่นอนครับ. รวมถึงศาสนทูตที่ท่านเคยรู้จักมาก่อน ท่านก็ไม่ยกมือหรอกครับ เพราะท่านสอนให้ไม่ปิดกั้นในองค์สัทธรรม. ไม่เคยห้ามกตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติที่ท่านก็เสพประโยชน์นั้นแน่นอน.อย่าดี ท่านขอพรย้ำให้ท่านมาว่า"จงอยู่กับปัจจุบัน ที่มีปรัชญาที่ครบองค์แห่งธรรม ที่มายังมนุษย์ชาติแล้ว นั่นแหละ. ลองเฉียดไปที่นั่นดู(จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้) แต่ก่อนจะเฉียดที่นั่นได้ ท่านต้อง มีธรรมเข้าครองจิตขันธ์ท่าน อย่างครบครัน พอเพียง(หรือไม่ก็อยู่ระหว่าง เพียร) อย่าขาดยุติธรรมที่แต่งแต้มปรัชญา และหลักธรรม ปิดกั้นปฎิเสธหลักธรรมใดใด แต่งแต้ม มุสา อุตริ ไปตามๆเขา ตามๆวรรณกรรม ตามๆผู้ตกใต้นโยบายจากพญามาร. ผู้จ้องรับผลประโยชน์ จงรู้เท่านั้นตัวเอง รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันนโยบายทุจริต รู้เท่าทันนโยบายพญามาร รู้เท่าทันผู้ตกใต้อานัติของพญามาร. ศึกษาองค์ธรรม เพื่อครอง มิใช่เพื่อเย้ยหยัน. บั่นทอนความชั่ว ฟื้นฟูความดี. แลกของต่ำ ด้วยของสูงคุณค่า รู้จักคำนวนในเท่าทุน หรือขาดทุน(ยังไม่จ้องโลภะในกำไรด้วยซ้ำ) ระลึกรู้ในบัญชีพ่อแม่ที่ตนรักและมีสัญญาขันธ์ว่า จะกตัญญู ดำรงชื่อเสียงท่าน และวงศ์ตระกูลเผ่าพันธุ์ กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ชั้นฟ้า และระหว่างทั้งสอง. อย่าให้เชื้อเนรคุณ เชื้อปิดกั้น เชื้อหนีคดี เชื้อขาดธรรมไปก่อนได้. แพร่ออกสู่อารยธรรมที่ตนอาศัย เพราะลมหายใจตนเลย. จงขจัดโรคร้ายนั้น ก่อนที่จะหายใจออกสู่ลูกหลานตน และผู้อื่น. ทำจิต และ ดีเอ็นเอ เลือด ห้องฝอกอากาศ(หัวใจ) ให้สะอาด เพื่อ อากาศขาออก จะได้สะอาด มีคุณค่า ดีงาม.