ความเห็น 2778225

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Dekslam
IP: xxx.55.173.120
เขียนเมื่อ 

เมื่อพุทธ มองเห็นว่า มุสลิมมีปัญหา ก็เริ่มศึกษาหลักธรรมของอิสลาม เพื่อนำมาปริยัติธรรมต่อเขา. และเมื่อมุสลิมพบเห็นว่า ชาวพุทธมีปัญหาบกพร่องใด ก็เริ่มศึกษาพุทธเพื่อนำมาปริยัติต่อกันและกัน. เท่านี้ก็จบ ปรองดองได้ทุกศาสนา.