ความเห็น 2778224

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Dekslam
IP: xxx.55.173.120
เขียนเมื่อ 

ความดี คือ การดูแลรักษา2บัญชีของตนให้เป็นผลบวกตรงกันอยู่เสมอ. บัญชีที่1คือ บัญชีที่สาธารณะพบเห็น(อาจถูกแก้ไขตกแต่งจากเรา หรือผู้อื่นได้.  2คือบัญชีภายในที่เรา และผู้อื่นก็แก้ไขตกแต่งมิได้.รอวันสอบสวนที่ยุติธรรมที่สุดมาถึงอย่างมีขันติธรรม.  ทำทั้ง2ให้มีผลบวกที่ตรงกันอยู่เสมอ. นั่นแหละ คือความดีที่เป็นมาตรฐาน. ไม่มีดีของคุณของผมของใครแล้ว จบ. 

จากความดี. ที่มีมาตรฐานนั้น เราจะได้นิยามถึงความกตัญญู อีกด้วย กล่าวคือ. หากมนุษย์รักษา2บัญชีส่วนตัวตนเองเป็น ก็จะเป็นภาระหน้าที่ในการรักษา2บัญชีของพ่อแม่ ของผู้มีพระคุณ ของแผ่นดิน ของศาสดา. นั่นคือความกตัญญู

เมื่อรู้จักมาตรฐานกตัญญูแล้ว. จะได้นิยามความรักมาด้วย คือหากมนุษย์ผู้นั้นมีความรักต่อผู้ใด นั่นคือผู้นั้นจะรักษา2บัญชีของอีกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เป็นผู้ปกครอง พ่อแม่ เป็นพี่น้อง เป็นผู้ปกครองหรือใต้ปกครองก็ตาม. นั่นคือนิยามความรัก

นี่แถมให้ด้วยนะครับ ความดี ความกตัญญู ความรัก ที่เป็นมาตรฐานที่สุดเท่าที่มีมาแล้วหละครับ. 

เด็กสลัมครับ