ความเห็น 2777198

หยุดเวลา ณ เมืองสามหมอก....แม่ฮ่องสอน

เขียนเมื่อ 

แหม เราน่าจะได้เดินเจอกันนะ คุณหมอดาว ;)...