ความเห็น 2776926

อนุทิน

ยายธี
เขียนเมื่อ 

บทบาทของมนุษย์คือเกิดมาเพื่อกินและดำรงอยู่เพื่อสืบพันธุ์ อันเป็นสัญชาติญาณสูงสุด. อิอิ  ยายธี