ความเห็น 2775475

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

พพ
IP: xxx.55.12.43
เขียนเมื่อ 

อารยะ เมตตรัยยะ เกิดแล้ว เกิดนานแล้ว. แต่ท่านๆไม่รู้ไม่เปิดกว้างที่จะเข้าถึงเอง. อย่ามัวแตติดพยากรณ์ว่า"จะ จะ จะ" มันก็จะ"จะ"ของมันอยู่อย่างนั้น. แล้วอย่าหลงเชื่อว่า อารยะเมตรัยยะ จะนำธรรมต่างๆมาหากิน มาแลกข้าว แลกความพึงใจใดใด เพราะ ผิดสเป็ค จากอารยะเมตตรัย ตามที่พระพุทธเจ้าได้ แจ้งรายละเอียดไว้.