ความเห็น 2774580

โลกจะพินาศจริงหรือไม่ กรณี : เปรียบเทียบกับหลักอัคคัญญสูตร สูตรว่าด้วยการกำเนิดรัฐ และทฤษฎีที่คิดค้นด้วยเผ่ามายา

Mr. Rubel
IP: xxx.207.103.26
เขียนเมื่อ 

1. จงอธิบายกำเนิกและวิวัฒนาการแห่งรัฐในอัคคัญสูตร มีลักษณะการวิวัฒนาการอย่างไร ?