ความเห็น 2774466

กายภาพบำบัดชุมชน

กมลพรรณ
IP: xxx.24.4.60
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ปนดา

เนื่องจากหนูได้มาทำงานที่รพช. แล้วเริ่มมีงานเอกสารแล้ว จึงอยากรบกวนอาจารย์ให้ช่วยส่งตัวอย่าง

แผนงบประมาณ แบบฟอร์มสรุปแต้ม WP การออกเยี่ยมบ้านและแบบฟอร์มการบันทึกการออกเยี่ยมบ้าน

รวมทั้งการพิมพ์ข้อมูลลงสปสช.ด้วยค่ะ

ขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ