ความเห็น 2773669

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnot
IP: xxx.55.7.233
เขียนเมื่อ 

 เมื่อมนุษย์ใช้สิทธิ์ในการปกครองตนเองแล้ว. จงอย่าละเมิดสิทธิ์ในการนำพยากรณ์ใดใด ที่ตนยังไม่เข้าใจดี ไม่เคยไปถึง มาบังคับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง. จงอย่าทำลายกระบวนการแจ้งสิทธิ์ เพื่อการรับรู้ ของผู้คน. เพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ที่จะนำธรรม ทุกธรรม เข้าปกครองในขันธ์ของตน. การทำลายล้างการแจ้งสิทธิ์นั้น คือ สิ่งที่สมควรยอมรับหรือไม่. เรามิได้พิพากษาว่า ใครผิด. แต่ถ้าพลาดไป เมตาอยู่ต่อกันจะห่วงใยกัน เช่นที่ผ่านมานานเป็นปีๆ ทุกท่านคงพบเห็นเจตนารม ที่เราห่วงใยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ไม่มากก็น้อย ไม่รีบอ่านก็จะไม่สัมผัสข้แความเพื่อบั่นทอนชั่ว และฟื้นฟูความดี นำพาผู้คนออกห่างจากการพยากรณ์ การพนัน การเนรคุณ การหนีคดีไม่มอบตัวไม่จำนน แสวงหาสิ่งไถ่โทษแทนแสวงปัญญาและสัทธรรม เพราะ มีผู้มุทะลุ จ้องลบ. แทนที่จะกล้าหาญเผชิญต่อ การแจ้งสิทธิ์ อันเป็นสาธารณะ. ที่ทั้งเพื่อนๆและตนเอง ก็ได้รับสิทธิ์นั้นเช่นกัน. จงตระหนักเถิด. เพื่อนๆเอ๋ย. (สายกลางต้องกล้าหาญ เพราะมีขลาดเขลาหวาดกลัว กับ มุทะลุ อยู่ข้างๆ). พระพุทธเจ้า คือ ผู้เดินสายกลาง.