ความเห็น 27733

เริ่มแล้วกับ KM คนทะเบียน มมส.

audit 1
IP: xxx.113.61.164
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับกองทะเบียนและประมวลผล มมส. ที่ได้นำเอา Km มาใช้เพื่อพัฒนางานบริการให้บังเกิดสัมฤทธิผล