ความเห็น 2772686

สาธุการ โน้ตทางใน

คนรักดนตรีไทย
IP: xxx.77.177.223
เขียนเมื่อ 

เรียน "ศิษย์เก่า ครูวาย ครูเสงี่ยม พยุหะคีรี"  ผมก็เหมือนกับท่านหยุดมานานมากครับ ตอนนี้ว่างๆ ก็อย่ากลับไปปรับปรุงวงปี่พาทย์มอญที่บ้านเหมือนกัน พอดีมี ระนาดอยู่หนึ่งผืน ก็หาเพลงที่เคยได้มาฟังเพื่อรื้อฟื้นความจำ แ้ล้วสวรรค์ก็เป็นใจ ได้พบอาจารย์เก่าที่เคยร่วมวงกันมาเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ตอนนี้ท่านเกษียณอายุแล้ว ท่านได้กรุณาแนะนำเรื่องโน้ตเพลงไทยให้ ตอนนี้กำลังทบทวนอยู่ครับ ปัจจุบันผมนำปี่ในของพ่อมาขึ้นหิ้งบูชา เพื่อระลึกถึงครูฯ สำหรับผมได้ลงมือทำแล้วรู้สึกสบายใจ อีก 9 ปี จะเกษียณฯ เหมือนกัน กะว่าจะไปร่วมวงกับผู้สูงอายุฯ ตาม โรงพยาบาล จะได้มีกิจกรรมหลังต่อหลังเกษียณครับ  ถ้าท่านทำแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ทำแล้วท่านสบายใจ ผมแนะนำว่าทำไปเถอะครับ อย่างน้อยตอนนี้ลูกชายผมก็เริ่มสนใจดนตรีไทยแล้วครับ