ความเห็น 2771748

รักเอย.....!

เขียนเมื่อ 

ประทับใจมาก..พี่ใหญ่มีบันทึกสองเรื่อง ที่ได้เขียนไว้นานแล้ว มาฝากค่ะ 

1. ชัยชนะของความรัก ...สมุด : อยู่อย่างรู้เท่าทัน

2. ก่อนเตียงจะหัก        ...สมุด : อยู่อย่างรู้เท่าทัน