ความเห็น 2771507

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

พะนน
IP: xxx.55.3.87
เขียนเมื่อ 

   เมื่อมนุษย์หนึ่ง ที่เสพออกซิเจนเหมือนเรา มาแจ้งว่า เขาค้นพบสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผล ที่มนุษย์เสพ ก่อนค้นพบ เขาได้อธิฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากดอกบัวลอยทวนกระแสน้ำครั้งนั้น แล้วเขาจะเพียรค้นหาสิ่งเสพของมนุษย์ชาตินั้นต่อไป เพราะคือสัญญาณว่าเขาจะค้นพบ. แน่นอน ด้วยหลัก อิถปัจยตาที่เขาค้นพบมา ก็ปรากฎว่า มีผู้มีพระคุณต่อเขา เมตตาเขา ดลให้ดอกบัวลอยทวนกระแสน้ำตามการระลึกยขอร้อง ของเขา. เขาจึงเพียรต่อไปจนค้นพบสิ่งที่มนุษย์เสพนี้ คือ หลักอิถะปัจยตานั่นเอง. ฉะนั้นผู้เมตตา มีอำนาจในการสั่งการให้ดอกบัวทวนกระแสน้ำ เป็นสัญญา ที่ให้ไว้ว่าได้สร้างสิ่งนั้นไว้ให้ผู้ร้องขอนั้น ให้สัญญาณว่าให้เพียรต่อเถิด สภาวะโอกาสรออยู่. นั่นคือการไม่ลบหลู่สิ่งที่เหนือธรรมชาติ เหนือผู้ค้นพบสิ่งเสพของมนุษย์นั้น. ไม่กล่าวหาแต่งแต้มให้ผู้ค้นพบนั้นด่างพร้อยว่า อวดอ้างรู้เอง และห้ามกตัญญูต่อผู้ดลอำนาจนั้นมอบให้ท่าน แต่งแต้มว่าท่านให้ปิดกั้นการศึกษาหารูป หลังผัสสะนาม ปิดกั้นในคุณค่า ในสภาวะโอกาสที่ได้รับปัญญาญาณ วิทยะญาณ มาประจักษ์ต่อหน้า องค์ธรรมทั้งหลายมาประจักษ์ต่อหน้า. เลิกแต่งแต้มศาสนทูตที่ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ กับพวกท่านด้วย แต่ถูกใส่ร้ายมาตลอด อุตริการงานใหม่ๆขึ้นมาหาเงิน หาทาน หาความพึงใจกัน หางบประมาณของเพื่อนมนุษย์มาจับต้อง. จงนำคุณค่าของท่านนั้น กลับมาสู่สังคมโลก อย่างทรนงเถิด. ท่านไม่ผิด และผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้า ไม่มีใครลบชื่อ ลบนาม ลบรูปท่านเลย. แต่ผู้ที่อ้างว่าติดตามท่านนั้น กลับมุสา ลบหลู่ผู้มีพระคุณของท่านนั้น จนแม้กระทั่งจำนนแล้วว่า มีพระคุณต่อตนเอง พ่อแม่ด้วย ก็ยัง มุสา หลบเลี่ยงในการ กตัญญูต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ เมตตาต่อมนุษยชาติ(แม้แต่ผู้เนรคุณยังให้เสพตั้งมากมาย)เมื่อขันธ์สามารถควบรวมจนท่านเป็นมนุษย์ได้แล้วนั้น นโยบายใหม่ๆตามพญามารกระซิบท่านคือ เนรคุณ ทั้งๆที่ก่อนขันธ์รวมกันได้ ท่านเคย กตัญญูมาก่อน(เพราะสัญญาต่อผู้มีพระคุณว่าจะไม่ลืมจะกตัญญู จะดพรงสัญญาขันธ์ให้ได้. แต่เมื่อควบรวมได้ กลับมีนโยบายใหม่คือ เนรคุณเป็น ลืมสัญญาเป็น เพิ่มเข้ามา. จงกตัญญูเป็นหลักการใหญ่ อย่าขาดธรรมในข้อนี้เด็ดขาด. มิเช่นนั้น อาจจะมีผู้นำอิถะปัจยตา มาหลอกท่านให้ เนรคุณ แล้ว จะหลุดพ้น ไม่ต้องพึ่งพา พระเจ้า (แต่ก่อนหลุดต้องพึ่งพาก่อน). นำ อิถะปัจยตา ที่คนดีๆ ค้นพบ มาปู่ยี่ปู่ยำ ใช้มันในทางขาดธรรม ในทิศทางพอกพูนชั่วช้า พอก เนรคุณ อกตัญญู. มำไมถึงจ้องทำสิ่งอกุศลต่อผู้ค้นพบ คุณค่าดีดีนั้นกันเล่า. กตัญญูต่อเขากันแล้วหรือ เข้าถึงเจตนารมย์ที่สุจริต ดีงามของท่านนั้นกันแล้วหรือ. ตรองให้ละเอียดๆซิ ว่า ท่านตกอยู่ในมนุษย์ประเภทใดกันเล่า.