ความเห็น 2771107

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

การเขียนจาก หัวใจอันอ่อนไหว(ต่อสุขทุกข์ของผู้คน) และเจตนาบริสุทธิ์ที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อตนและผู้อื่น...

จะได้ บันทึก/ข้อเขียน ที่ดีและน่าอ่านที่สุดค่ะ  :)