ความเห็น 2770898

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

แมงหวี่
IP: xxx.55.8.245
เขียนเมื่อ 

หากศรัทธา คุณค่า ของพระพุทธเจ้า จะคงอยู่
ความเชื่อ กับ ความศรัทธานั้นต่างกัน. การเชื่อในพระเจ้านั้น ยังไม่เท่ากับการศรัทธาในพระเจ้า เช่นหลายคนมีความรู้ มีปัญญาที่คับแคบเกินจะเข้าใจมัน แต่เปิดกว้างไม่ปิดกั้นได้
หากเราศรัทธาในพระเจ้า เราจะไม่มีการละทิ้งพระพุทธเจ้า ไม่มีการลบหลู่ผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้า ไม่มีการเนรคุณต่อผู้ที่มอบอภินิหารให้ท่าน(คงคุณค่าคุณลักษณะที่พระเจ้าให้เช่นเดินได้7ก้าว)เพราะบางท่านยังกล่าวว่าเป็นเรื่องมุสา อย่างเช่นพระพุทธเจ้า อธิฐานขอ(ต่อพระเจ้า)ให้บัวทวนน้ำ พระเจ้าก็ให้ตามที่พระพุทธเจ้าขอฯ. 
แต่หากไม่ศรัทธาต่อผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้า ที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีหลักฐาน พยานล้นโลก ในนาม และรูปนั้นเล่าจะเกิดอะไรขึ้น. ก็อย่างที่เห็น มีการลบหลู่นามและรูป มีการไม่เชื่อบางประการว่าพระพุทธเจ้ามุสาบ้าง ว่าห้ามกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(มอบออกซิเจนให้หายใจ)บ้าง แล้วทุกวันนี้ คุณค่าของพระพุทธเจ้า ก็จะถูกลบทิ้ง ยกสะพาน เนรคุณ เพราะจิตที่สกปรก และเคยลบหลู่ จัดนามตัดรูป พระเจ้าทิ้ง ไงล่ะ. เชื่อร้ายนั้นมันสามารถทำให้มนุษย์ที่ติดตามพระพุทธเจ้า เนรคุณ มุสา อวดอ้าง อุตริ ต่อ ความดีงามของพระพุทธเจ้าได้ แบบ ไร้ยางอาย ไร้ความละอายต่อบาป. แม้จะตักเตือนเพียงใด ก็ยังยากที่จะลั่นในสมองพวกเขา(แต่เพียรอยู่นะ) เพื่อช่วยกันนำคุณค่า(Value)ของพระพุทธเจ้ากลับสู่ ศรัทธาธรรม ของคนไทย(และหลายประเทศของโลก). 
เพียงการมีศรัทธาธรรม ไม่ยึดเพียงความเชื่อ ที่ มากมายหลายจิต ติดยึดมันอย่าแคบๆเช่นนั้น ปิดกั้นมันอยู่ หลงเชื่อในผู้อวดอ้างเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า หลอกให้ดำเนินพิธีกรรมที่มีแต่พนัน หนีคดี ไม่จำนนต่อผิดที่ผ่านมา หลอกในสิ่งที่ลวงว่าจะใช้ไถ่โทษให้เพื่อนมนุษย์ได้ เป็นเครื่องมือประนีประนอมในสิ่งชั่ว สิ่งผิดพลาดของตน แทนที่มีความผิดจะทำให้ถูกหลักนิติธรรม คือ การมอบตัว ไม่สู้คดี ไม่หนีคดี ไม่เนรคุณ มุสาว่าไม่พึ่งพาพระเจ้าทั้งๆที่พึ่งพาอยู่ทุกนาที มุสาง่ายๆ ลบหลู่ง่ายๆ เนรคุณง่ายๆ ไปตามการร่ายวรรณกรรมของผู้ที่ขาดความรู้ ทำตามพ่อแม่ที่ผิดพลาดมาเท่านั้น. และแล้วข้อความที่เป็นสัจจะธรรมนี้ ก็จะจีรัง เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจแด่ทุกๆท่านในหลายๆเว็บ มิใช่แค่ที่นี่ chinawangso.net