ความเห็น 277

จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

กมลพร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพของงาน (เกต)

ทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ...ให้.... "เต็มที่"