ความเห็น 2769550

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

ผู้นำธรรมา
IP: xxx.55.13.167
เขียนเมื่อ 

เสพของผู้ใด เมื่อยังไม่พบตัวตน ก็สามารถ กตัญญู ขอบคุณได้ กุศลจิตนั้นสัมมาจิตแน่นอน. แต่หากไม่ยอมขอบคุณ ก็ดท่ากับ ขโมย(ขาดศีลธรรม) ศีล5 ไม่มีผู้เนรคุณใด รักษาได้มาก่อนเลย.