ความเห็น 2769549

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

ผู้นำธรรมา
IP: xxx.55.13.167
เขียนเมื่อ 

จงมีขันติธรรม(ที่พระพุทธเจ้าไม่ขาดธรรมนี้แน่) ที่จะรอพบ พระเจ้า ผู้มีพระคุณล้นพ้น. อย่าเพิ่งเนรคุณ จงกตัญญูไปพลางๆก่อน. เพราะท่านๆจะชาชินต่อจิตที่เนรคุณของตน จนหาสัมมาจิตไม่เจอ และ ไม่สามารถเป็นสัมมาชนได้เลย.