ความเห็น 2769547

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

ผู้นำธรรมา
IP: xxx.55.13.167
เขียนเมื่อ 

เมื่อท่านว่า พิคเนศ ศักดิ์สิทธิ์ มุสลิมก็ กตัญญูตาอผู้สร้าง และให้มีพิคเนศ เมื่อท่านว่า กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ มุสลิมก็กตัญญูต่อผู้สร้างและอนุญาติให้มีกวนอิม. และท่านกล่าวถึงสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ มุสลิมก็กตัญญูต่อผู้สร้างและอนุญาติให้เกิดและมีสิ่งนั้น. ไม่มีการลบหลู่สิ่งนั้นแม้แต่สิ่งเดียว. และเมื่อมุสลิมกล่าวว่า พระเจ้าคือผู้ที่มุสลิม กตัญญูนั่นเอง กลับมีผู้คน (แม้จะน้อยนิดในโลกก็ตาม)  ลบหลู่ว่า ไม่มีหรอก พระเจ้า มุสลิม คริสต์ ยิว(เกือบหมดโลกแล้วนะ) งมงายไร้สาระ. นั่นต่างหาก ที่เราจะแสดงให้ทุกท่านพบเห็น การลบหลู่ที่แท้จริง ในสังคมโลก.