ความเห็น 2769539

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

ผู้นำธรรมา
IP: xxx.55.13.167
เขียนเมื่อ 

พระเจ้า สั่งไว้อย่างแน่ชัดว่า. "ผู้ที่นำสัจจะธรรมไปเผยแพร่ในที่ต่างๆนั้น ย่อมหนีไม่พ้นกับการขอเป็น "ศัตรู" แต่ทุกคนที่ศรัทธา มีธรรมนั้น ใยต้องลงนามในสัญญาทำศึกนั้นด้วย. แล้วถ้าไร้ซึ่งคู่สัญญาแล้วไซร้ สัญญานั่นย่อมเป็น"โมฆะ". จาก อัล-กุรอาน มิอนุญาติให้มนุษย์เป็นศัตรูต่อกัน