ความเห็น 2768936

ช่วยผมตอบที, ข้อมูลจาก กจ., แท่ง กศน., เบิกพัฒนาผู้เรียนเกินรายหัว, ผู้รักษาการฯเซ็น รบ., "ชีวิต" กับ "ผู้เรียน" คนละเรื่อง, จบแล้วเรียนซ้ำ, เบี้ยเลี้ยง นศ.ไปต่างจังหวัด, แผนการสอนแบบไหน, ผู้ประเมินถามครูว่าสอนวิธีใด, ลืมรหัสฐานข้อมูลความต้องการฯ

เขียนเมื่อ 

หมายถึง ต้องสอน กศน.ขั้นพื้นฐาน ให้เด็กเร่ร่อนครับ
ก็เพราะที่ผ่านมาครูสอนเด็กเร่ร่อน "หลายคน" ไม่ได้สอน กศน.ขั้นพื้นฐานให้เด็กเร่ร่อนนี่แหละ กลุ่มแผนงานเขาจึงจะให้จ่ายแค่ 9,140 บาท