ความเห็น 2767801

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

พนน
IP: xxx.55.10.29
เขียนเมื่อ 

อิสลาม มิได้แนะนำให้ละทิ้ง แม้ศาสนทูตคนใดคนหนึ่งเลย. พระเจ้าได้มอบศาสนทูต ที่ดีงาม สุจริตมา ทุกๆคน. ปต่บางคนได้ถูกแต่งแต้ม อุตริในงานการใหม่ๆ ทำให้ชื่อเสียงท่านเสียหายมานาน. จงนำความจริง นำความดีงามท่านฯกลับมาสู่สังคมไทยเถิด อย่าหลงเชื่อในนักบวช ที่มุ่งรอที่ประตูที่มีผลประโชน์(แค่ความพึงใจก็ยังเอา) และรอจับต้องงบประมาณท่านๆ. และอย่าหลงเชื่อว่ามีสิ่งใดจะช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากการพึ่งพาออกซิเจนจากเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ท่านๆหลงลืมชื่อเสียง และคุณสมบัติไปเลย. และไม่มีสิ่งประณีประนอมในความผิดพลาด บาปกรรมท่านได้ นอกจากการมอบตัวทุกคดีเท่านั้น. นี่คือความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง 

ปล อัลกุรอาน คือ คัมภีร์ ที่หม่มีผลประโยชน์ของมนุษย์ อยู่ในนั้น แม้แต่ดอกไม้สักกลีบเดียวก็ไม่มี( ไม่มี5 needs ที่มาสโลว์กล่าวในทฤษฎีเขา. และไม่มีการแสวงหาความโดดเด่นทางเพศ และแสวงหาความสะดวกสบายใดใดปรากฎเลย). แต่ทุกๆวรรณกรรม มีมากมาย ศึกษาดูเถิด อย่าเพิ่งเชื่อ.