ความเห็น 2767046

ชีวิตต้องสู้

เขียนเมื่อ 

เราเลือกเกิดไม่ได้ ...... แต่เราเลือก "ลิขิต เราเลือกที่จะเป็นได้" ..... ตรงนี้เป็น "ความจริง ที่สุด" .... ของการคิดในเชิงบวก (Positive) เป็นสิ่งที่ดีมากๆ นะคะ ความคิดที่ให้กำลังตนเอง จิตใจก็ "เบาสบาย" "ความสุข" ก็สร้างได้จริงๆ จากความคิดของเรา ..... ขอบคุณ บทความดีดีนี้ค่ะ