ความเห็น 2763218

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : รูปแบบการพัฒนาครูประถมในเขตพื้นที่

เขียนเมื่อ 

จริงด้วยค่ะอาจารย์ เจอแบบนี้ตลอด "เอกสารหนากว่า ๒๐๐ หน้า ที่ส่งมาให้  รวมทั้งเมื่อพลิกดูผ่านๆ ก็เป็นการ “เขียนให้หนา”  ไม่ได้วิเคราะห์สังเคราะห์อย่างจริงจัง  มีแต่บอกว่าคนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้ เต็มไปหมด  คือมีแต่ความรู้หรือความเห็นเป็นท่อนๆ ไม่มีการสังเคราะห์เป็นหลักการตามความเข้าใจของตนเอง" 

ถ้าเป็นลูกศิษย์ จะไม่ให้ผ่านเลยจริงๆ จึงไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเรียนกันไปทำไม เพียงเพื่อปริญญาบัตรประดับชื่อ แต่ไม่ตกผลึกทางปัญญาเลย แล้วเวลาไปสอนลูกศิษย์ ก้อ สอนให้รู้จักเอกสารความรู้ ไม่ใช่สอนวิธีการเรียนรู้ จะช่วยกันแก้ไขอย่างไร