ความเห็น 276274

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

บันทึกดีๆทรงคุณค่า

P

คนเราจะรวยหรือจน ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการใช้แรงงานของตนและแรงงานผู้อื่น แต่การใช้แรงงานของตนเอง สนองต่อความต้องการของตนเองได้อย่างจำกัด ส่วนใหญ่ ผู้ที่บรรลุความต้องการของตนเองได้มากๆนั้น ล้วนแต่อาศัยแรงงานผู้อื่น

 • เรากำลังรอการเลือกตั้ง และรัฐบาลใหม่ ดิฉันคิดว่า เสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาก็กำลังจะสุกงอมเต็มทีแล้วค่ะ คิดในทางบวก คือ เรากำลังจะเห็นแสงสว่างอยู่รำไรแล้วค่
 • P
  พวกเราทุกคนภูมิใจ ที่เราโชคดีได้เกิดมาเป็นคนไทย ภูมิใจกับความเป็นไทย
  ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ ไปไหนแล้ว มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ไปขอข้าวใครเขากิน ไปขอที่พักเขาได้เหมือนเมืองไทยอีกแล้ว
   

        พวกเราทุกคนภูมิใจ   ที่เราโชคดีได้เกิดมาเป็นคนไทย  ภูมิใจกับความเป็นไทย  เกิดในบวรพระพุทธศาสนา  ที่สอนให้เราทราบถึงธรรมชาติสูงสุดหรือ"สัจธรรมสูงสุดที่ทำให้เรารู้และเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่ง  และสามารถฝึกตัวให้มีทุกข์น้อยลงได้ในที่สุด

  เรามีสิ่งดีๆในประเทศเรามากมาย   ขอเพียงแต่ให้เรารู้จักจัดการทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ ให้ดีที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
  P
  ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์
  เมื่อ อา. 27 พฤษภาคม 2550 @ 21:34 [273529]

  ไปไหนๆ ก็ภูมิใจ พูดได้อย่างเต็มปาก เต็มใจ และดีใจที่เป็นคนไทย ไชโยที่เกิดเป็นคนไทยครับ

  P

  อยากให้วัยรุ่นไทยได้คิดกันหน่อย ถ้าทุกครอบครัว/ทุกโรงเรียนช่วยกัน ก็น่าจะดีขึ้น ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับดาราต่างประเทศมากนัก ดาราไทยมีเยอะแยะ

  P
  บางทราย (คนเข็นครก ขึ้นภูเขา)
  เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 00:50 [273684]

  สวัสดีครับ

  ขอบคุณมากๆครับที่เชิญมาดูบันทึกดีเยี่ยมบันทึกนี้  ผมชอบมากครับถูกใจสาระมากครับ 

  ใช่แล้วครับทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญของทุนทางสังคมของเรา ไม่มีใครมาขวางกั้นการเปลี่ยนแปลงที่ไหลไปตามตะวันตก  ผมก็ไม่ต่อจ้านจนสุดโต่งเพราะทราบดีว่า "มีในเสีย และมีเสียในดี" เพียงแต่ต้องแยกแยะ และต้องช่วยกันทุกภาคส่วน รัฐก็ต้องมีหน้าที่ที่สำคัฐ เอกชนก็ไม่ควรมุ่งกำไรสูงสุดเท่านั้น ช่วยกันรับผิดชอบสังคมด้วย ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกๆมากที่สุดต้องอบรมสั่งสอนครับ

  ขอบคุณบันทึกดีดีอย่างนี้ครับ

  P
  มาโนช
  เมื่อ อ. 29 พฤษภาคม 2550 @ 01:33 [275265]

  ผมจะภูมิใจในบ้านเรา ถ้า คนของเรามีการศึกษาดี มีความสุข ชาวบ้านไม่ลำบากมากอย่างทุกวันนี้ ช่องว่างระหว่างรายได้ไม่ต่างกันมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับชาวบ้านชาวนาอย่างจริงจัง  ชีวิตคนจนมีสวัสดิการดีพอสมควร ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับการศึกษาของลูกหรือในยามคนในบ้านเจ็บป่วย

  P
  mr. สุมิตรชัย คำเขาแดง
  เมื่อ อ. 29 พฤษภาคม 2550 @ 13:23 [275693]

  ซึ่งก็ควรจะเป็นหน้าที่ ของผู้ใหญ่ทุกภาคส่วน ไม่ว่า  จะเป็นครอบครัว  ภาครัฐ  ภาคเอกชน ที่จะช่วยกันทุกรูปแบบที่จะปลูกฝังค่านิยมของความเป็น ไทยให้มากที่สุดเท่าที่ จะมากได้  

  P
  sasinanda
  เมื่อ อ. 29 พฤษภาคม 2550 @ 19:36 [276133]
  P

  สวัสดีค่ะคุณเม้ง

  ดีใจทึ่เข้ามาเยี่ยมค่ะ

  คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังอันมหาศาลมาก ชื่นชมมากค่ะ ขอให้กำลังใจค่ะ

  เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศไทยค่ะ

  ปัญหาการศึกษา เป็นปัญหาพื้นฐานปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่เดิกขึ้นและดำรงมายาวนานมาก

  การศึกษา ในแนวใหม่ที่จะมีต่อไป ต้องเป็นการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจและสังคม

  และที่สำคัญคือ ต้องให้มีการส่งเสริมความรู้และให้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยค่ะ

     การที่ต้องเสนอรัฐให้มีการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์กีฬา และอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะ เพราะการเรียนรู้ มิใช่มีแต่ในห้องเรียนค่ะ

  P

 • การศึกษารัฐต้องเอาจริงครับ มันต้องเป็นนโยบายแรกที่นักการเมืองต้องชูประเด็นนี้
 • นักการเมืองไทยต้องเปลี่ยนทิศทางลมของตัวเองได้แล้วครับนะครับ หันมามุ่งการศึกษา โดยปรับฐานความต้องการเรื่องปากท้องในพื้นที่แร้นแค้นเร่งด่วน นโยบายนี้เรียกว่าอภิมหาฉุกเฉินเลยครับ ต้องทำให้เค้าเกิดภาวะการอยู่รอดได้ แล้วชี้ทางออกด้วยการศึกษา โดยการอยู่กับชุมชน ผูกให้ติดกับสิ่งแวดล้อมชุมชน แล้วผนึกโครงสร้างการศึกษา ชุมชน โรงเรียน ครอบครัวให้เข้าถึงกัน
 • ยังไงผมก็ยังเชื่อเสมอว่า การศึกษาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ครับ แม้แต่ปัญหาการคิดไม่ออกว่าจะบริหารงานอย่างไร การศึกษาก็จะช่วยได้ครับ
 • การศึกษาและคุณธรรมมันฝังอยู่ด้วยกัน เพียงแต่ว่า เราผู้ศึกษาจะมองปรัชญาคุณธรรมในสิ่งที่เรียนรู้แล้วหยิบคุณธรรมนั้นมาด้วยหรือเปล่าครับ