ความเห็น 276242

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 6
สังกัด : สํานักงานเลขานุการ
ฝ่ายงาน : หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : งานบริหารและธุรการ

P

Miss somporn poungpratoom

ภายใต้การทำงานที่อิงระบบ  เมื่อเราไม่สามารถปรับกระบวนการทำงานให้ไปอิงระบบได้  มันเป็นการตีกรอบความคิดให้แคบ ไม่ให้โบยบิน  เหมือนนกปีกหัก เหมือนนางนวลที่อยู่ในกลุ่ม บินตามฟ้าลิขิต บินตามที่กลุ่มนำไป แล้วที่เคยฝึกไว้มันอยู่ที่ไหน  บินแบบกลิ้ง บินแบบเบิกเป็นวง บินช้า บินกลิ้งตรง บินหมุนกลับ บินหมุนลูกข่าง  สารพัดวิธีบินที่ไปฝึกปฏิบัติ ไปฝึกอบรม ไปสัมมนา  แล้วกลับมาบินเหมือนเดิม บินตามกลุ่ม  คุณค่ามันอยู่ตรงไหน

การทำงานก็เช่นเดียวกัน อิงระบบไม่ได้ ก็นอกระบบมันซะบ้าง หาหนทาง แวะทักทาย ค้นหาให้ได้ว่าเราจะทำอะไร ทำสุดความสามารถไหม ทุกอย่างสำคัญอยู่ที่ใจ ถ้าใจถึง ใจให้ ใจสั่งทำ หรืออีกนัย ว่าใจสั่งมา หนทางข้างหน้า ไม่ว่าจะตีกรอบ อิงระบบ มีทำนบกั้น  ก็จะฝ่าฟัน  เพราะความคิด จิตสำนึก ที่คิดเสมอว่า เป็นข้าแผ่นดิน

         คัดลอกมาจาก http://gotoknow.org/blog/sompornp/99463