ความเห็น 2762254

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

เยาวลักษณ์
IP: xxx.27.24.108
เขียนเมื่อ 

ขอบครูที่เคยสอนหนูมาจากมายด์

หนูจะมาร้องเพลงครูให้ทุกคนฟัง

ครูบาอาจาร์ที่ท่านประทานความรู้มาให้

อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนอ้อนวอนทุกที

ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น

ครูมี่บุญคุณจะต้องเทิดทูดเอาไว้เหนือกล้าท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่  เว้น

ท่านอุทิศไม่คิดถึงความย่ากเย็นสอนให้รู้จักเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพราง

ซ้ำ  พระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครหนอหนอไผ่เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง

ถ้าจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมี่ใครไหนบ้างและตามนาวทางอยางครู

บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่านตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่าน  กตัญ ญู

โรคและไพอย่ามาแผ้วพาลคุณครูขอกุศลบุญคุณทั้งครูให้คูมีสุขชั่วนี้รันดร

                                ให้ครูมีสุขมีสุขชั่วนี้รันดอน