ความเห็น 2762166

กายภาพบำบัดชุมชน

ชไมพร ไตรยมาตร์
IP: xxx.88.57.188
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร

เนื่องจากหนูได้มาเปิดแผนกกายภาพบำบัดใหม่ของโรงพยาบาล อยากรบกวนขอตัวอย่างเอกสารการเปิดแผนก การเขียนโครงการขอเปิดแผนก การเขียนโครงการขอเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตัวชี้วัดผลการทำงาน การออกเยี่ยมบ้านและแบบฟอร์มการบันทึกการออกเยี่ยมบ้านค่ะ  ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ 

E-mail : [email protected]