ความเห็น 276149

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 ครูอ้อยที่น่ารัก  เพชรเม็ดงาม ใน G2K

P

ครูอ้อยชอบการยกตัวอย่างของท่านว่า...ต้องรู้ว่า...นักเรียนคาดหวังอะไรกับครู อย่าคิดแต่ว่า ครูคาดหวังอะไรกับนักเรียน ให้มองในทางกลับกันเสมอ แล้วจะได้ข้อคิด และแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ หรือ ไม่ใช่แต่เพียงว่า...เราอยากได้อะไรจากตัวนักเรียน อยากให้เขาเข้าใจ อยากให้เขาทำได้ แต่มองในทางกลับกัน ครูล่ะเป็นที่คาดหวังจากนักเรียนแค่ไหน

http://gotoknow.org/blog/skuikratoke/99472

ขออณุญาติคุณครูอ้อยมาครับ