ความเห็น 27608

การจัดทำเกณฑ์ดัชนีชี้วัดงานสายสนับสนุน

ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ดัชนีชี้วัดงาน 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คงต้องให้สัมพันธ์กับเกณฑ์สมรรถนะของแต่ละตำแหน่งที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ทำไปแล้วด้วยนะคะ