ความเห็น 276042

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

นี่คือกลั่นครับ  ส่วนหนึ่งเป็นตะกอนอยู่ที่ก้น

            ส่วนหนึ่งไม่ใช่จะไม่มีค่านะครับ มันลอยขึ้นสู่อากาศ

             ผมยืนยันว่า "คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน เป้าหมายจึงอยู่ที่หมู่บ้าน"

               ขอบคุณเหล่าชาวยุทธ์