ความเห็น 276

จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

ขวัญเรือน แดงเรือ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพงาน

จัดทำฐานข้อมูลด้านพัสดุเพื่อนำมาพัฒนางาน