ความเห็น 27596

SAR part B

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ในระบบ NUQA นั้น EQA เป็น subset ของ IQA

IQA ทำการประเมินทุกปีการศึกษา

EQA ทำการประเมิน (โดย สมศ.) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

ดังนั้น ถ้าช่วยกันทำ IQA ดี ๆ ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรกับ EQA ครับ