ความเห็น 275885

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 
Pดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ
ประกาศจับคนร้ายทาง TV

 

 

"...และนี่คือ ภาพสเก็ตช์ของคนร้ายฆ่าข่มขืนจากปากคำบอกเล่าของพยาน..."

http://gotoknow.org/blog/funny-stuffs/99351