ความเห็น 2758668

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

หากเกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเอง เขาย่อมสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แน่นอน ;/0