ความเห็น 27584

ฝึกหัดทำบล็อก

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมนโยบายนี้มากค่ะ และชอบแนวคิดของ ครูนงเมืองคอน ที่ว่า

"คำว่าการอบรม ไม่จำเป็นว่าต้องอบรมเสมอไปในทุกเวที เวทีประชาคม จะเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างไรก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขปัจจัย ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันหมด การไปอบรมเขาเหมือนกับว่าเราจะ manage เขามากไป แต่ถ้าไปส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปเรียนรู้จากเขาแล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสถานการณ์ อาจจะมีอบรมด้วยก็ได้ไม่เป็นไร ชาวบ้านจะถูกกระทำน้อยลง กล้าแสดงออกมากขึ้น "

มากที่สุดค่ะ ถ้าคุณอำนวยอื่นๆมีแนวคิดเช่นนี้ จะทำให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้น และน่าจะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ