ความเห็น 2755507

กายภาพบำบัดชุมชน

อรวรรณ ทาโคตร
IP: xxx.67.228.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ปนดา 

เนื่องจากหนูได้มาเปิดแผนกกายภาพบำบัดใหม่ของโรงพยาบาล อยากจะรบกวนขอตัวอย่างเอกสารการเปิดแผนก การเขียนโครงการขอเปิดแผนก การขอเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตัวชี้วัดผลการทำงาน การออกเยี่ยมบ้านและแบบฟอร์มการบันทึกการออกเยี่ยมบ้านค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ 

e-mail: [email protected]